تقدیم به صاحب چشمانی که آرامش قلب من است ورودی دیگر وبلاگ - www.lovemezahra.tk فرگرد گردن کشی - ๑۩۞۩๑ جــــــــــــایی برایـــــــ بودنـــــــــــــ ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ جــــــــــــایی برایـــــــ بودنـــــــــــــ ๑۩۞۩๑

ازعاقلان حساب دلم راجداکنید حرف وحدیث کهنه خودرارهاکنید چیزی زشب نمانده به خلوت که می روید قدری دل شکسته مارادعاکنید

فرگرد گردن کشی

24. فرگرد گردن کشی

 

 

اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . حکیم ارد بزرگگردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . حکیم ارد بزرگ
چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند . حکیم ارد بزرگ
گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی . حکیم ارد بزرگ
گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . حکیم ارد بزرگ
زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند . حکیم ارد بزرگ