تقدیم به صاحب چشمانی که آرامش قلب من است ورودی دیگر وبلاگ - www.lovemezahra.tk فرگرد باژ - ๑۩۞۩๑ جــــــــــــایی برایـــــــ بودنـــــــــــــ ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ جــــــــــــایی برایـــــــ بودنـــــــــــــ ๑۩۞۩๑

ازعاقلان حساب دلم راجداکنید حرف وحدیث کهنه خودرارهاکنید چیزی زشب نمانده به خلوت که می روید قدری دل شکسته مارادعاکنید

فرگرد باژ

28. فرگرد باژبی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ
آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . حکیم ارد بزرگ
اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است. حکیم ارد بزرگ
اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . حکیم ارد بزرگ
هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . حکیم ارد بزرگ